Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^zao_us_auth v0004028 dp^"
 1. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně : Bakalářská diplomová práce Janková, Veronika   Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd a archivnictví, 2009 . 38 stran . https://is.muni.cz/th/spvfn/Bakalarska_diplomova_prace.pdf
  Státní okresní archiv Nový Jičín . [1, currently available 1]
  book

  book

 2. Bohuslav Fuchs a hotel Vlčina : Bakalářská práce Novosadová, Nikol   Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra dějin umění a kulturního dědictví, 2017 . 88 stran . https://theses.cz/id/y8s90t/
  Státní okresní archiv Nový Jičín . [1, currently available 1]
  book

  book

 3. Stavební firma Czeike & Wondra v Novém Jičíně : Diplomová práce Šťastná, Soňa   Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007 . 104 stran . https://is.muni.cz/th/e4lmi/Stavebni_firma_CzeikeAWondra-archiv.pdf
  Státní okresní archiv Nový Jičín . [1, currently available 1]
  book

  book

 4. Průzkum a dokumentace stavby : Bakalářská práce Hlosta, Vít   Brno : Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií, 2023 . 84 stran . https://is.mendelu.cz/zp/73662
  Státní okresní archiv Nový Jičín . [1, currently available 1]
  book

  book

 5. Kulturní obraz Nového Jičína na přelomu 19. a 20. století se zvláštním zřetelem k výtvarnému umění, především k architektuře : Diplomová práce Bouda, Tomáš, (Author)  Fulnek : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra historie, 1984 . 140 stran 60 příloh
  Státní okresní archiv Nový Jičín . [1, currently available 1]
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.