Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^zao_us_auth v0004985 xszp^"
 1. Umění a řemesla : Čtvrtletník pro kulturu prostředí  Praha : Ústředí lidové umělecké výroby : Sdružení Umění a řemesla, 1968, 1969, 1974-2000
  Zemský archiv v Opavě .
  journal

  journal

 2. Historická Olomouc : Sborník příspěvků  Olomouc : Univerzita Palackého, 1990-2002 . svazky . ISSN 0231-9764. ISSN 1211-0663
  Státní okresní archiv Nový Jičín .
  Historická Olomouc

  journal

 3. Historia Artium : Sborník prací členů katedry dějiny umění  Olomouc : Univerzita Palackého, Katedra dějin umění, 1993 . ISSN 1212-1207
  Zemský archiv v Opavě .
  journal

  journal

 4. Kuděj : časopis pro kulturní dějiny  Praha : Scriptorium, 1999-2006 . ISSN 1211-8109 . https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000738201&local_base=NKC
  Státní okresní archiv Prostějov .
  Kuděj

  journal

 5. Umění / Art : Časopis Ústavu dějin umění / Journal of the institute of art history  Praha : Ústav dějin umění AV ČR, 1969- . ISSN 0049-5123
  Zemský archiv v Opavě .
  journal

  journal

 6. Opuscula historiae artium : Časopis Semináře dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity  Brno : Masarykova univerzita, 2010-2020 . ISSN 1211-7390
  Zemský archiv v Opavě .
  Opuscula historiae artium

  journal  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.